دعوت به همکاری

لازمه رضایت مشتری در ارائه خدمات، بهره‌مندی از پرسنلی مجرب، با اخلاق و متعهد است. درب‌های شرکت رایمون آسانبر اطلس به روی متقاضیان همکاری که از سلامت، صداقت، توان فنی و اخلاق نیکو در انجام وظایف خود برخوردار باشند، باز است و مدیران این شرکت مقدمتان را گرامی میدارند.

در این خصوص از کارآموزان این رشته و رشته‌های مرتبط و همینطور از مهندسین فنی، تکنیسین‌ها و سرویس‌کاران ماهر و مجرب دعوت به همکاری با مجموعه رایمون می‌نماییم.

 

    مهندس فنیتکنسینسرویس کارکارآموز


    زیر دیپلمدیپلملیسانسفوق لیسانسدکتری