احتمالا برای شما جالب باشد که فرایند نصب اسانسور چطور است ! اینجا تصاویر و ویدئو هایی از نصب اسانسور در پروژه های مختلف رایمون تهیه کردیم که بطور واقعی و عملی با بخش های مختلف نصب و سرویس اسانسور آشنا بشیم.

ویدئو هایی از فرایند نصب اسانسور در پروژه های رایمون

سرویس اسانسور از نمای داخل چاله

سرویس اسانسور در حالت رویزیون

نصب اسانسور در مرحله تنظیم کابین

تعهدات رایمون در خدمات نگهداری و سرویس اسانسور

۱- نماينده پيمانکار متعهد است که پس از شروع بهره برداری، دوازده سرویس اسانسور ماهیانه پیوسته انجام و هر ماه عمليات را در کارت سرويسی که به همراه خود دارد ، ثبت و سپس کارت سرويس را به امضاء کارفرما يا نماينده وی برساند .

۲- پيمانکار متعهد است که اقدامات لازم جهت عيب يابی آسانسور و رفع آن و انجام تعميرات جزئی مجاز ،  در مدت زمان متعارف انجام و در صورت لزوم تعويض يا تعمير قطعات مربوطه را بنمايد . تبصره ) مدت زمان لازم جهت انجام تعمير قطعات تعميراتی  منوط به مدت زمانی است که از طرف کارگاه های تعميراتی اعلام ميگردد و پيمانکار علاوه بر پیگیریهای لازم هيچگونه مسئوليت در مورد زمان تعيين شده از طرف کارگاه های تعميراتی را نخواهد داشت.

۳- کليه هزينه تهيه قطعات تعميري و کليه مواد مصرفی ( از قبيل روغن ، واسکازين ، لامپ ، لنت کفشک ، لنت ترمز ، شيشه ، آيينه و   غيره ) به عهده کارفرما مي باشد .

۴- پيمانکار خود را موظف به آموزش اوليه رفع عيوب احتمالی که عمدتا ناشی از قطع برق مي باشد به افراد معرفی شده از سوی کارفرما دانسته و از پذيرش حضور هر شخص يا اشخاصی ثالث بغير از افراد ذکر شده در چهارچوب آموزشهای آموخته شده به آنها ، خود را متعذر ميداند . هزينه بيمه نمودن مسافرين آسانسور در مقابل حوادث جانی اجباری بوده که توسط پیمانکار پرداخت و در قبال ارائه فاکتور از کارفرما  دريافت ميگردد .

۵- بند شناسه ملی: مسئولیت حفظ و نگهداری از پلاک ظرفیت و پلاک شناسه ملی در طول اجرای این قرارداد بر عهده شرکت سرویس و نگهدار می باشد همچنین شرکت سرویس و نگهدار موظف است در صورت مخدوش شدن و یا برداشته شدن این پلاک ها در طول اجرای قرارداد نسبت به نصب مجدد انها درداخل کابین اقدام نماید.

گزیده ای از مقالات اسانسور