فرایند نصب اسانسور چطور است !

احتمالا برای شما جالب باشد که فرایند نصب اسانسور چطور است ! اینجا تصاویر و ویدئو هایی از نصب اسانسور در پروژه های مختلف رایمون تهیه کردیم که بطور واقعی و عملی با بخش های مختلف نصب و سرویس اسانسور آشنا بشیم.

 

ویدئوهایی از فرایند نصب اسانسور در پروژه های رایمون

نصب اسانسور در مرحله تنظیم کابین

سرویس اسانسور در حالت رویزیون

سرویس اسانسور از نمای داخل چاله

تعهدات رایمون در خدمات نگهداری و سرویس اسانسور

1- نماینده پیمانکار متعهد است که پس از شروع بهره برداری، دوازده سرویس اسانسور ماهیانه پیوسته انجام دهد و هر ماه عملیات را در کارت سرویسی که به همراه خود دارد ، ثبت و سپس کارت سرویس را به امضاء کارفرما یا نماینده وی برساند.

2- پیمانکار متعهد است که اقدامات لازم جهت عیب یابی آسانسور و رفع آن و انجام تعمیرات جزئی مجاز، در مدت زمان متعارف انجام و در صورت لزوم تعویض یا تعمیر قطعات مربوطه را انجام دهد.

تبصره) مدت زمان لازم جهت انجام تعمیر قطعات  منوط به مدت زمانی است که از طرف کارگاه های تعمیراتی اعلام میگردد و پیمانکار علاوه بر پیگیریهای لازم هیچگونه مسئولیت در مورد زمان تعیین شده از طرف کارگاه های تعمیراتی را نخواهد داشت.

3- کلیه هزینه تهیه قطعات تعمیری و کلیه مواد مصرفی (از قبیل روغن ، لامپ ، لنت کفشک ، لنت ترمز ، شیشه ، آیینه و غیره) به عهده کارفرما می‌باشد.

4- پیمانکار موظف است به آموزش‌های اولیه رفع عیوب احتمالی که عمدتا ناشی از قطع برق می باشد به افراد معرفی شده از سوی کارفرما و از پذیرش حضور هر شخص یا اشخاصی ثالث بغیر از افراد ذکر شده در چهارچوب آموزشهای آموخته شده به آنها ، خود را متعذر می‌داند. هزینه بیمه نمودن مسافرین آسانسور در مقابل حوادث جانی،  اجباری بوده که توسط پیمانکار پرداخت و در قبال ارائه فاکتور از کارفرما  دریافت میگردد .

5- بند شناسه ملی: مسئولیت حفظ و نگهداری از پلاک ظرفیت و پلاک شناسه ملی در طول اجرای این قرارداد بر عهده شرکت سرویس و نگهدار می باشد همچنین شرکت سرویس و نگهدار موظف است در صورت مخدوش شدن و یا برداشته شدن این پلاک ها در طول اجرای قرارداد نسبت به نصب مجدد انها درداخل کابین اقدام نماید.