آسانسور و پله‌برقی

elevator

esclator

company

آسانسور
متن و توضیحات برای لینک به صفحه مرتبط
مشاهده
ریل
متن و توضیحات برای لینک به صفحه مرتبط
مشاهده
قطعات
متن و توضیحات برای لینک به صفحه مرتبط
مشاهده
Previous
Next

موتور اسانسور به دو قسمت گیربکس و گیرلس (موتور بدون گیربکس) تقسیم می شود . برای آشنایی بیشتر به شرح آن ها می پردازیم: