درب کابین آسانسور

 • با درب نیمه اتومات تلسکوپی
 • کابین اسانسور با درب تمام اتومات تلسکوپی
 • با درب نیمه اتومات سانترال
 • کابین آسانسور با درب تمام اتومات سانترال

پس از معرفی انواع درب، مشخصات کابین اسانسور را ذکر می کنیم:

 • کمترین ارتفاع کابین اسانسور و درب مفید آن باید ۲متر باشد.
 • تجهیز کابین به سیستم ایمنی الزامی است.
 • از روشنایی خوب و مناسبی برخوردار باشد.
 • دیوارها، سقف و بدنه و کفشک باید مقاوم و ضد حریق باشد.
 • درب ورودی کابین، دریچه اضطراری و محل تهویه هوا باید کاملا پوشیده باشد.

انواع کابین بسته به مواد مورد استفاده در طراحی:

 • کابین با طراحی ام دی اف استیل
 • کابین با تزئینات فرمیکا استیل
 • کابین با طراحی تمام استیل لوکس
 • کابین با دیواره گالوانیزه و کف پارکت یا سنگ