آسانسور و پله‌برقی

elevator

esclator

company

آسانسور
متن و توضیحات برای لینک به صفحه مرتبط
مشاهده
ریل
متن و توضیحات برای لینک به صفحه مرتبط
مشاهده
قطعات
متن و توضیحات برای لینک به صفحه مرتبط
مشاهده
Previous
Next

درب کابین آسانسور

پس از معرفی انواع درب، مشخصات کابین اسانسور را ذکر می کنیم:

انواع کابین بسته به مواد مورد استفاده در طراحی: