پارک پلیت

پارک پلیت چیست و چه کاربردی در آسانسورهای گیرلس و روم لس دارد؟   امروز قصد داریم تا در رابطه با قطعه ای صحبت کنیم که

ادامه مطلب »

حرکت آسانسور 

حرکت آسانسور آسانسور با رانش مثبت Positive Service Lift: که با زنجیر یا طناب فولادی آویزان شده و نیروی رانشی بطریقی از اصطکاک به آن وارد

ادامه مطلب »